Proiectare-instalatii-de-utilizare-noi-gaze-naturale

Proiectarea instalatiilor de gaze naturale

Schita, desen si avizarea proiectului

In cadrul serviciilor de proiectare sunt incluse urmatoarele:

Analiza amplasamentului in scopul realizarii proiectului;

Stabilirea solutiei tehnice (traseul instalatiei de gaze);

Schita traseului realizata de inginerii proiectanti;

Proiectarea traseului instalatiei in programul de specialitate;

Obtinerea acordului de acces emis de operatorul local de distributie a gazelor naturale;

Dimensionarea instalatiei in scopul asigurarii debitului necesar alimentarii aparatelor de consum;

Memoriul tehnic - date tehnice ce tine de lucrare: debitul instalat, diametrul conductelor, prescriptii de executie, etc;

Verificarea si avizarea documentatiei, efectuata doar de specialisti autorizati MDRAT.

Proiectul lucrarii de gaze naturale se face de catre operatorul economic autorizat ANRE cooperand cu beneficiarul lucrarii, in urma obtinerii acordului de acces emis de operatorul local de distributie a gazelor naturale.

Inginerii proiectanti Sam Proiect Grup realizeaza proiectul instalatiei de utilizare a gazelor naturale impreuna cu beneficiarul lucrarii, stabilind cu acesta traseul instalatiei de utilizare a gazelor. Traseul instalatiilor de utilizare trebuie sa indeplineasca conditiile legislatiei in vigoare si sa asigure o functionare optima de siguranta pentru beneficiar, persoanele aflate in vecinatate si mediul inconjurator.

Dupa ce realizam proiectul, acesta este supus unei serii de verificari de catre personal autorizat in domeniul gazelor si de catre specialisti operatorului de gaze.

Ce acte sunt necesare pentru a obtine ACORDUL DE ACCES?

Pentru PERSOANE FIZICE:

Copia actului de proprietate asupra imobilului;

Copia actului de identitate al proprietarului respectiv proprietarilor imobilului;

Cererea de racordare;

Contractul de mandat;

Acordul asociatiei;

Acordul investitorilor initiali ai conductei de gaze naturale.

Pentru PERSOANE JURIDICE:

Cererea de racordare;

Contractul de mandat;

Copia actului de proprietate asupra imobilului;

Copia actului de identitate al proprietarului respectiv proprietarilor imobilului;

Copia Certificatului de Inmatriculare la registrul comertului (CUI, CIF);

Acordul asociatiei (daca imobilul se afla in incinta unui bloc);

Acordul investitorilor initiali ai conductei de gaze naturale (daca imobilul se afla in incinta unui bloc).

Acordul de acces se obtine de catre Sam Proiect Grup in baza contractului de mandat prin care suntem imputerniciti sa reprezentam clientul in relatia cu distribuitorul sau furnizorul de gaze naturale.

Daca aveti o solicitare, va rugam sa ne lasati un mesaj!